Logica brengt je van A naar B, fantasie brengt je overal

Film: Sociaal Verhoor – Politieacademie

Case 1 Winkeldiefstal: Op de Politieacademie in Apeldoorn speelt Roos de 15 jarige Anja die gepakt is voor winkeldiefstal. Het sociaal verhoor is erop gericht om informatie te achterhalen over de thuissituatie en de achtergronden. Met open vragen kunnen de agenten de timide puber aan het praten krijgen. Komen ze er achter dat haar streng gelovige vader Anja soms zwaar onder druk zet?

Case 2 Geweld op school: Roos speelt de 16 jarige Emma die tijdens een ruzie op school een klasgenoot heeft geslagen op het schoolplein. Haar vriendinnen hebben hier een filmpje van gemaakt. Door een agressieve thuissituatie lijkt Emma nauwelijks te beseffen dat haar geweld abnormaal is. Dringen de agenten tot haar door?


Comments are closed.